static_3d.h 4.22 KB
Newer Older
1
! Remember to update this value if you add more 3D arrays.
kbk's avatar
kbk committed
2
#ifdef SPM
3
 integer, parameter          :: n3d_fields=28
4
#else
5
 integer, parameter          :: n3d_fields=25
6
#endif
kbk's avatar
kbk committed
7 8 9 10
! Number of vertical layers in z,u,v columns
 INTEGER               :: kmin(I2DFIELD)
 INTEGER               :: kumin(I2DFIELD)
 INTEGER               :: kvmin(I2DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
11 12 13
 INTEGER               :: kmin_pmz(I2DFIELD)
 INTEGER               :: kumin_pmz(I2DFIELD)
 INTEGER               :: kvmin_pmz(I2DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
14 15 16

 REALTYPE               :: uu(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: vv(I3DFIELD)
Karsten Bolding's avatar
Karsten Bolding committed
17
 REALTYPE, target           :: ww(I3DFIELD)
18 19
 REALTYPE,dimension(I3DFIELD),target :: velx3d,vely3d,w

Hans Burchard's avatar
Hans Burchard committed
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
#ifdef _MOMENTUM_TERMS_
 REALTYPE               :: tdv_u(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: adv_u(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: vsd_u(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hsd_u(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: cor_u(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: epg_u(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: ipg_u(I3DFIELD)

 REALTYPE               :: tdv_v(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: adv_v(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: vsd_v(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hsd_v(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: cor_v(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: epg_v(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: ipg_v(I3DFIELD)
#endif
37 38 39
#ifdef STRUCTURE_FRICTION
 REALTYPE               :: sf(I3DFIELD)
#endif
kbk's avatar
kbk committed
40
 REALTYPE               :: ho(I3DFIELD)
Knut's avatar
Knut committed
41
 REALTYPE,dimension(I3DFIELD),target :: hn,hvel,hun,hvn
kbk's avatar
kbk committed
42 43
 REALTYPE               :: huo(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hvo(I3DFIELD)
44
 REALTYPE               :: hcc(I3DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
45 46 47
 REALTYPE               :: uuEx(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: vvEx(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: num(I3DFIELD)
Karsten Bolding's avatar
Karsten Bolding committed
48
 REALTYPE, target           :: nuh(I3DFIELD)
49 50

! 3D turbulent fields
kbk's avatar
kbk committed
51 52 53
 REALTYPE               :: tke(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: eps(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: SS(I3DFIELD)
54

kbk's avatar
kbk committed
55
#ifndef NO_BAROCLINIC
56
! 3D baroclinic fields
57
 REALTYPE               :: NN(I3DFIELD)
Karsten Bolding's avatar
Karsten Bolding committed
58 59 60
 REALTYPE, target           :: S(I3DFIELD)
 REALTYPE, target           :: T(I3DFIELD)
 REALTYPE, target           :: rho(I3DFIELD)
61 62
 REALTYPE               :: rad(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: buoy(I3DFIELD)
Karsten Bolding's avatar
Karsten Bolding committed
63 64
 REALTYPE               :: alpha(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: beta(I3DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
65 66
 REALTYPE               :: idpdx(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: idpdy(I3DFIELD)
67
 REALTYPE               :: light(I3DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
68 69
#endif

kbk's avatar
kbk committed
70
#ifdef SPM
71
! suspended matter
kbk's avatar
kbk committed
72 73 74 75 76
 REALTYPE               :: spm(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: spm_ws(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: spm_pool(I2DFIELD)
#endif

77
! 2D fields in 3D domain
kbk's avatar
kbk committed
78 79 80 81 82 83
 REALTYPE               :: sseo(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssen(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssuo(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssun(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssvo(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssvn(I2DFIELD)
Knut's avatar
Knut committed
84
 REALTYPE,dimension(I2DFIELD),target :: Dn,Dveln,Dun,Dvn
85 86

! 3D friction in 3D domain
kbk's avatar
kbk committed
87 88 89
 REALTYPE               :: rru(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: rrv(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: taus(I2DFIELD)
lars's avatar
lars committed
90 91
 REALTYPE               :: taubx(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: tauby(I2DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
92
 REALTYPE               :: taub(I2DFIELD)
93

94
! light attenuation
Karsten Bolding's avatar
Karsten Bolding committed
95 96 97
 REALTYPE,target           :: A(I2DFIELD)
 REALTYPE,target           :: g1(I2DFIELD)
 REALTYPE,target           :: g2(I2DFIELD)
98