static_3d.h 3.36 KB
Newer Older
1 2
! Remember to update this value if you add more 3D arrays.
#ifdef UV_TVD
kbk's avatar
kbk committed
3
#ifdef SPM
kbk's avatar
kbk committed
4
 integer, parameter          :: n3d_fields=29
5
#else
kbk's avatar
kbk committed
6 7 8
 integer, parameter          :: n3d_fields=26 
#endif 
#else
kbk's avatar
kbk committed
9
#ifdef SPM
kbk's avatar
kbk committed
10
 integer, parameter          :: n3d_fields=22
kbk's avatar
kbk committed
11 12 13
#else
 integer, parameter          :: n3d_fields=19
#endif
14
#endif
kbk's avatar
kbk committed
15 16 17 18
! Number of vertical layers in z,u,v columns
 INTEGER               :: kmin(I2DFIELD)
 INTEGER               :: kumin(I2DFIELD)
 INTEGER               :: kvmin(I2DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
19 20 21
 INTEGER               :: kmin_pmz(I2DFIELD)
 INTEGER               :: kumin_pmz(I2DFIELD)
 INTEGER               :: kvmin_pmz(I2DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 REALTYPE               :: uu(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: vv(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: ww(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: ho(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hn(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: huo(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hun(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hvo(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hvn(I3DFIELD)
32
 REALTYPE               :: hcc(I3DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
33 34 35 36
 REALTYPE               :: uuEx(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: vvEx(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: num(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: nuh(I3DFIELD)
37 38

! 3D turbulent fields
kbk's avatar
kbk committed
39 40 41
 REALTYPE               :: tke(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: eps(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: SS(I3DFIELD)
42

kbk's avatar
kbk committed
43
#ifndef NO_BAROCLINIC
44
! 3D baroclinic fields
45
 REALTYPE               :: NN(I3DFIELD)
kbk's avatar
kbk committed
46 47 48 49 50 51 52
 REALTYPE               :: S(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: T(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: rho(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: idpdx(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: idpdy(I3DFIELD)
#endif

kbk's avatar
kbk committed
53
#ifdef SPM
54
! suspended matter
kbk's avatar
kbk committed
55 56 57 58 59
 REALTYPE               :: spm(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: spm_ws(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: spm_pool(I2DFIELD)
#endif

60 61
 REALTYPE               :: light(I3DFIELD)

62
#ifdef UV_TVD
kbk's avatar
kbk committed
63 64 65 66 67 68 69
 REALTYPE               :: uadv(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: vadv(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: wadv(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: huadv(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hvadv(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hoadv(I3DFIELD)
 REALTYPE               :: hnadv(I3DFIELD)
70 71 72
#endif

! 2D fields in 3D domain
kbk's avatar
kbk committed
73 74 75 76 77 78
 REALTYPE               :: sseo(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssen(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssuo(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssun(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssvo(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: ssvn(I2DFIELD)
79 80

! 3D friction in 3D domain
kbk's avatar
kbk committed
81 82 83 84
 REALTYPE               :: rru(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: rrv(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: taus(I2DFIELD)
 REALTYPE               :: taub(I2DFIELD)
85